Územní plán

Územní plán Lanžov

 

Vyvěšeno dne: 15.12.2011                Sejmuto dne: 31.12.2011

 

  • Textová část  

  • Odůvodnění – textová část  

  • Základní členění území – výkres    

  • Urbanistická koncepce – hlavní výkres    

  • Vodní hospodářství – hlavní výkres    

  • Energetika – hlavní výkres    

  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    

  • Koordinační výkres    

  • Výkres širších vztahů    

  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    

 
TOPlist