SDH Lanžov    

ODKAZ NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY


ODKAZ NA FACEBOOK


 


Napsali o nás:

2008-06-30 Královédvorské listy

Z českých vesnic mizí hasičská mládež         

Karel Martínek
Vzpomínkové setkání hasičů spojené s prohlídkou hasičské techniky a výstavkou pohárů a historických fotografií se konalo 14. června t.r. v Lanžově. Setkání proběhlo v místnostech hasičské zbrojnice a poté na koupališti. Jako tomu je i v jiných místech českého venkova, věkový průměr členů Sboru dobrovolných hasičů se neustále zvyšuje. Chybí finanční, ale i morální podpora ze strany společnosti. V důsledku toho se především u mládeže vytrácí zájem o tuto na vesnici velmi potřebnou činnost.

Stříkačka – veterán zakoupená od firmy R. O. Smékal a spol z Prahy Smíchova v roce 1928 za 31 tisíc korun. Starosta SDH v Lanžově Zdeněk Chaloupka.

 
TOPlist