Informace pro občany

 

UPOZORNĚNÍ
pro vlastníky rekreačních objektů - splatnost poplatku za odpady je 30.6.
450,- Kč na b.ú. číslo 3237254379/0800 (Variabilní symbol = číslo popisné/evidenční) nebo hotově na obecním úřadě

 


Změna otevření KNIHOVNY od srpna2017

Pondělí 17,00 -18,00 hodin

  


 Příprava strategického plánu obce 2016-2021
Vážení spoluobčané Lanžova,
najdete-li pár chvil, 5-10 minut, pomozte nám s rozvojem obce a zpracováním základního strategického dokumentu rozvoje obce. Stačí jen anonymně vyplnit následující dotazník.

  


Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)

z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

více zde 

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz v roce 2017 bude probíhat každé liché pondělí (i ve svátek)
Majitelé popelnic si vyzvedou včas v úřední dny známky na popelnice pro rok 2017.
Platit je možné v úředních hodinách na obecním úřadě nebo na bankovní účet číslo: 3237254379/0800
450,-Kč/osoba nebo chalupa
(jako Variabilní symbol uvádějte číslo popisné/evidenční)
Datum splatnosti:
- poplatek ze psů (100,-/pes) 31.3.2017
- poplatek za odvoz odpadů trvale bydlících 31.3.2017
- poplatek za odvoz odpadů rekreačních objektů 30.6.2017
 

 

 

TOPlist